Законодавчі та нормативно-правові акти, які регулюють діяльність у сфері адаптації

1. Стратегія інтеграції України до Європейського Союзу, затверджена Указом Президента України від 11 червня 1998 року № 615.

2. Угода про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами від 14 червня 1994 року, ратифікована Законом України від 10.11.1994 р. № 237/94-ВР (набрала чинності 01.03.1998 р.).

1. Стратегія інтеграції України до Європейського Союзу, затверджена Указом Президента України від 11 червня 1998 року № 615.

2. Угода про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами від 14 червня 1994 року, ратифікована Законом України від 10.11.1994 р. № 237/94-ВР (набрала чинності 01.03.1998 р.).

3. Указ Президента України від 24 лютого 1998 року № 148 „Про забезпечення виконання Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом) і вдосконалення і вдосконалення механізму співробітництва з Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом)”.

4.Указ Президента України від 9 лютого 1999 року № 145 „Про заходи щодо вдосконалення нормотворчої діяльності органів виконавчої влади”.

5. Розпорядження Президента України від 27.06.99 р. № 151/99-рп „Про перелік центральних органів виконавчої влади, відповідальних за здійснення завдань, визначених Стратегією інтеграції України до ЄС”.

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 червня 1998 р. № 852 „Про запровадження механізму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу”.

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1998 р. №1773 „Про затвердження Положення про Міжвідомчу координаційну раду з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу”.

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 1999 р. № 1236 „Про порядок опрацювання проектів актів Кабінету Міністрів України, а також проектів законів України і актів Президента України, що подаються Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України і Президентові України, з урахуванням основних положень законодавства Європейського Союзу”.

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 липня 1999 р. № 1353 „Про Центр перекладів актів європейського права”.

10. Концепція адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, схвалена постановою Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1999 р. № 1496 та інші нормативно-правові акти.

11. Рішення Міжвідомчої координаційної ради з адаптації законодавства України до законодавства ЄС, що носять обов’язковий характер для центральних органів виконавчої влади, та відповідні нормативні акти, затверджені цими рішеннями.

12. Програма інтеграції України до Європейського Союзу. Схвалено Указом Президента України від 14.09.2000 р. № 1072/2000.

13. Орієнтовний перелік нормативних актів ЄС, до яких має бути адаптоване законодавство України протягом 2002-2004 років. Затверджено рішенням шостого засідання Міжвідомчої координаційної ради з адаптації законодавства України до законодавства ЄС.

14. Концепція Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу. Схвалено Законом України від 21.11.03 № 228-IV.

15. Загальнодержавна програма адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу. Затверджено Законом України від 18.03.04 № 1629-IV.

16. Положення про Центр європейського та порівняльного права. Затверджено наказом Мінюсту України від 28.10.04 № 126/5, зареєстровано в Мінюсті України 28.10.04 за № 1385/9984.

17. Положення про Державний департамент з питань адаптації Законодавства. Затверджено постановою КМУ від 24.12.04 № 1742.

18. Про затвердження заходів щодо виконання у 2005 році Плану дій Україна – ЄС. Розпорядження КМУ від 22.04.05 № 117-р.

19. Про впорядкування процесу здійснення експертизи проектів законів України та інших нормативно-правових актів на предмет їх відповідності acquis communautaire. Наказ Мінюсту України від 28.04.05 № 42/5, зареєстровано в Мінюсті України 28.04.05 за № 451/10731.

20. Про внесення змін до Міністерства юстиції України від 28.04.05 № 42/5. Наказ Мінюсту України від 8.06.05 № 57/5, зареєстровано в Мінюсті України 8.06.05 за № 643/10923.

21. Про затвердження Порядку перекладів актів acquis communautaire на українську мову. Наказ Мінюсту України від 8.06.05 № 56/5, зареєстровано в Мінюсті України 8.06.05 за № 642/10922.

Телефонна "Гаряча лінія"

(044) 289-72-94
щовівторка
з 14.30 до 15.30

графік проведення

 
Урядова телефонна
"Гаряча лінія"

0-800-507-309
пн.-пт. з 8.00 до 21.00
сб. з 8.00 до 19.00
графік проведення

СОЦІАЛЬНА РЕКЛАМА

Вверх